Uitbreiding en nieuwbouw

Door de jaren heen heeft  GRAUSBOUW zich ontwikkeld tot een allround bouwbedrijf. Veelzijdig en flexibel.

In opdracht van vaste opdrachtgevers realiseert GRAUSBOUW vele soorten uitbreidingen van bestaande gebouwen of nieuwbouw bij bestaande locaties. Onze projecten variëren van de uitbreiding van een schoolgebouw tot de bouw van een nieuwe distributiehal. De wensen van de opdrachtgever of de uiteindelijke bewoner of gebruiker vormen altijd onze leidraad.

Hiervoor inventariseren wij vooraf exact wat de specifieke wensen en eisen zijn van de verschillende eindgebruikers. Snel en vakkundig zorgen wij voor een oplossing die volledig is toegesneden op de uiteindelijke doelstellingen en wensen.

Omdat bouwen een avontuur en een feest moet zijn, bouwen wij zonder te storen!

043

Referenties uitbreiding & nieuwbouw

Uitbreiding auditorium school

Uitbreiding laboratorium Mondi

Ombouw hoekhuis tot buurtcentrum

Verbouwing en uitbreiding school

Nieuwbouw vuurwerk- & gasopslag

Nieuwbouw leeuwenverblijf GaiaZoo

Uitbreiding vrijstaand woonhuis

Nieuwbouw stokstaartjes en bushdogs verblijf GaiaZoo

Nieuwbouw sportaccommodatie SVN

Uitbreiding en verbouwing villa

Nieuwbouw fietsenbergingen bij woonvorm voor jeugd

Onderhouds- en renovatie werkzaamheden GaiaZoo

Diverse verbouwingswerkzaamheden op productielocatie

Nieuwbouw accountantskantoor

Aanbouw slaap- en badkamer woonhuis

Nieuwbouw 36 koop en huur woningen

Uitbreiding Basisschool de Cathabel

Nieuwbouw 14 appartementen

Nieuwbouw woonvorm voor 8 senioren

Nieuwbouw kinderdagverblijf en BSO

Uitbreiding Brandenberg College

Uitbreiding Verzorgingshuis Appelgaard

Nieuwbouw Beschermd Wonen Dormigveld

Diverse onderhouds- en verbouwingswerkzaamheden

Uitbreiding Activiteitencentrum Ambark

Uitbreiding buitenschoolse opvang De Lieuwegaard

Nieuwbouw Brandweerkazerne Onderbanken

Verbindingsbrug kantoorgebouwen