Project: nieuwbouw Gregoriushuis

Werkzaamheden:
nieuwbouw kleinschalige woonvorm voor 8 bejaarden

Opdrachtgever:
Weller Woningstichting i.c.m. stichting GOZL

Locatie:
Brunssum