Project: Verbouwing gemeenschapshuis tot multifunctioneel buurtcentrum

Werkzaamheden:
Gehele interne verbouwing en renovatie inclusief toiletgroepen, interieur en gevelelementen

Opdrachtgever:
Alcander i.s.m. gemeente Heerlen

Locatie:
Heerlen