Buitengevelisolatie

Bouwen en renoveren moet duurzaam gebeuren, met waar mogelijk energiebesparende maatregelen. Om op dit gebied optimaal te kunnen presteren heeft  GRAUSBOUW zich ook gespecialiseerd in buitengevelisolatie. Wij werken hiervoor samen met STO AG, wereldwijd marktleider als producent en leverancier van buitengevelisolatiesystemen. 

Buitengevelisolatie is al decennialang een beproefd systeem dat bestaat uit een (onbeperkt) dikke isolatielaag, afgewerkt met een fraaie en duurzame stuclaag. Het systeem is zeer goed toepasbaar als na-isolatie voor bestaande gebouwen, maar uiteraard ook als isolatiesysteem voor nieuwbouw.

De voordelen van gevelisolatie

Het na-isoleren van bestaande woningen en gebouwen levert een belangrijke bijdrage aan de CO2-reductie en energiebesparing. De bewoner of gebruiker heeft de voordelen van lagere energiekosten en een hoger wooncomfort. De gebouweigenaar krijgt naast een fraaier gebouw een waardestijging, een behoorlijke levensduurverlenging en een betere verhuurbaarheid van zijn onroerend goed.

Een goed geïsoleerd huis woont prettig, is goed voor het comfort, goed voor uw portemonnee en goed voor het milieu.

Indien gewenst kan er gebruik worden gemaakt van de garantieregeling van het Garantiefonds Gevelisolatie.

Referenties buitengevelisolatie