Planmatig onderhoud

Het planmatig onderhoud van gebouwen, straten of hele wijken kan op diverse manieren vorm krijgen. Wij treden hierbij als bouwteam op of leveren desgewenst het hele project turnkey op.

Bouwteam

GRAUSBOUW vormt samen met de opdrachtgever en/of architect het bouwteam. Dit team stuurt het hele bouw- of onderhoudsproces aan, binnen de gestelde kaders en met begrip voor elkaars belangen. Het bouwteam maakt de taakplanning en begroting en bewaakt het budget. GRAUSBOUW adviseert haar opdrachtgever en draagt zorg voor een correcte uitvoering.   

Het bouwteam functioneert optimaal als alle partijen in een zeer vroeg stadium bij het project betrokken worden en er door iedereen volledig transparant gehandeld wordt. Dit bevordert een snelle doorlooptijd en budgetgaranties in een vroeg stadium. Wederzijds vertrouwen en synergie zijn hierbij belangrijke kernwaarden.

Lees HIER meer over onze ervaringen met ketensamenwerking.

Meerjarenonderhoudsplannen

Om grip te kunnen houden op de kwaliteit van uw vastgoed en de bijbehorende financiën, beoordelen wij regelmatig de conditie van onderhoudsobjecten. Hierop stellen wij een advies, meerjarenplan en begroting vast. De basis hiervoor wordt gevormd door uw visie en ambitie ten aanzien van het complex.

Met bewust en periodiek onderhoud wordt het vastgoedbeheer een helder onderdeel van uw bedrijfsstrategie.

Referenties onderhoud