Certificaten Kwaliteit & Veiligheid

Kwaliteit, veiligheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn voor GRAUSBOUW heel belangrijke thema’s. Dit dragen we ook graag uit en daarom zijn wij in het bezit van een ISO 9001 en VCA** certificaat. Hiernaast voeren wij een aantal aanvullende certificaten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, duurzaamheid en milieu. Zie voor meer informatie hierover het hoofdstuk Certificaten MVO & Milieu. Onze certificaten zijn afgegeven door Normec NCK, het Nederlands Certificatie Kantoor.

ISO 9001

Het NEN-EN-ISO 9001 certificaat bevestigt dat GRAUSBOUW op een kwalitatieve wijze werkt conform een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Wij werken op een gestructureerde manier volgens vooraf opgestelde procedures. Voor onze opdrachtgevers is het belangrijk dat zij ervan op aan kunnen dat wij zeggen wat wij doen en dat wij doen wat we zeggen.

VCA**

Niet alleen voor onze eigen medewerkers, maar ook voor onze opdrachtgever en de bewoner is het belangrijk dat wij op een veilige manier onze werkzaamheden verrichten. Al onze werkzaamheden en activiteiten vinden daarom plaats conform de voorschriften en procedures van een VCA** gecertificeerd veiligheidsbeheersysteem. Periodieke trainingen, instructies en werkplekinspecties vormen hier een vast onderdeel van.

Bouwend Nederland

GRAUSBOUW is al vanaf 1946 lid van Bouwend Nederland, de Nederlandse vereniging van bouw- en infrabedrijven.

Brandwerende voorzieningen

Een aantal medewerkers van GRAUSBOUW is gecertificeerd voor het aanbrengen van brandwerende voorzieningen en doorvoeren. Hierdoor kunnen we deze activiteiten snel en vakkundig uitvoeren en zijn we niet afhankelijk van derden.