Lees het hele artikel op de website van Wij Limburg

GrausBouw uit Heerlen heeft als eerste bouwbedrijf in Nederland het MVO Groeikeurmerk behaald. Dit keurmerk staat voor een bijzonder sterk groeiscenario op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

GRAUSBOUW voldoet volgens dit keurmerk aan de principes: verantwoordelijkheid nemen en afleggen, transparantie, ethisch gedrag, respect voor stakeholderbelangen, respect voor wet- en regelgeving, respect voor internationale gedragsnormen en respect voor mensenrechten. GRAUSBOUW is voor het MVO Groeikeurmerk gecertificeerd volgens de norm ISO 26000, die aansluit op het reeds aanwezige kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001.

 

Tevens ISO 14001, CO2-prestatieladder en FSC®-keurmerk
Het MVO Groeikeurmerk is het vierde keurmerk waarmee GRAUSBOUW zich in de markt van bouwbedrijven nadrukkelijk onderscheidt. Gelijktijdig behaalde het bedrijf namelijk ook de certificaten ISO 14001 voor milieubewust ondernemen, de CO2-prestatieladder voor CO2 reductie en het FSC-keurmerk voor het gebruik van duurzaam hout. De keurmerken werden op 22 januari 2016 uitgereikt door wethouder Martin de Beer van Heerlen.

 

Unieke positie in de bouwwereld
Door jarenlang doelbewust in te zetten op duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft directeur René Vanhommerig en zijn team van 47 medewerkers met deze vier certificaten een unieke kroon op het werk gezet: “Wij streven ernaar om uitsluitend positieve resultaten, bijdragen en sporen achter te laten voor de mens, het milieu en de toekomst. Dit betekent dat we goed nadenken over hoe we onze medewerkers en de mensen waarvoor we werken zo goed, veilig en prettig mogelijk kunnen laten functioneren. Bij de inkoop van materialen, tijdens het werk en voor het verwerken van afval kiezen we bewust voor de duurzaamste en minst milieubelastende oplossingen. Wij gaan in elk facet van ons werk op de eerste plaats voor 100% kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Daarnaast nemen we onze verantwoordelijkheid door daar waar mogelijk mensen vanuit de participatiewet te plaatsen, om juist die mensen die het nodig hebben een extra steuntje in de rug te geven.”

 


Over GRAUSBOUW
Het bouwbedrijf bestaat meer dan 100 jaar en richt zich op het in stand houden van vastgoed voor professionele opdrachtgevers in de meest brede zin van het woord. Het klantenbestand bestaat uit de sectoren wonen, onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Vanuit alle bouwkundige disciplines verricht GRAUSBOUW renovaties en verbouwingen en pleegt preventief, planmatig en correctief onderhoud, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.

 

Certificaat MVO groeikeurmerk

Directeur René Vanhommerig van GRAUSBOUW (links) ontvangt de
certificaten uit handen van wethouder Martin de Beer van Heerlen

 

 

Bron: Wij Limburg
Datum: 25 januari 2016