Op 26 juni tekenden de ketenpartners en Wonen Limburg een aanvulling op de bestaande overeenkomst NPO ketensamenwerking.

input

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketensamenwerking is voor Wonen Limburg de manier van samenwerken, waarbij zij met diverse partijen op basis van vertrouwen haar eigen én elkaars doelen realiseert. Sinds begin 2015 werkt Wonen Limburg met 7 ketenpartners aan het dagelijks onderhoud. Deze samenwerking gaat nu nog een stap verder. Vanaf 1 juli is namelijk het niet planmatig onderhoud (NPO) volledig afgekocht bij de ketenpartners.

De technische verantwoordelijkheid voor het dagelijks onderhoud (reparaties) ligt voortaan volledig bij de ketenpartners. Met de afkoop is een bedrag gemoeid van 5,2 miljoen euro per jaar. Het werken met een taakstellend budget levert een behoorlijke besparing op in tijd en kosten doordat het aantal administratieve handelingen flink wordt verminderd. Het Handboek Basiskwaliteit dat is opgesteld geeft aan de hand van beelden richting aan de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de uitvoering van het onderhoud. Voor mutatiewerkzaamheden en renovaties van badkamers, keukens en toiletten blijven de huidige afspraken in het kader van de ketensamenwerking onveranderd van kracht.

De afkoop van het reparatieonderhoud bij aannemers is bijzonder voor woningcorporaties en aannemers in Nederland. ‘We hebben hiertoe besloten om meer grip te krijgen op de kosten en om het proces efficiënter in te richten. Waarbij de dienstverlening aan onze huurders natuurlijk voorop staat’, aldus Bas Sievers, directeur Wonen en Vastgoed. ‘Alleen door een open houding naar en vertrouwen in elkaar hebben we deze stap kunnen zetten’.

De 7 ketenpartners van Wonen Limburg zijn: Jac Ruyters Groep, Bouwbedrijf Jongen, Raedts Bouwbedrijf, Maasveste Berben Bouw, OnderhoudPlus (Janssen de Jong Bouw Zuid BV), GRAUSBOUW en Van Heur Kelpen (Smeets Groep).

Bron: Wonen Limburg
Datum: 7 juli 2017