Onze Activiteiten

GRAUSBOUW is als typische serviceverlener actief op een breed bouwkundig vlak:

  • Niet planmatig en planmatig onderhoud
    (inclusief 24 uur service, 365 dagen per jaar)
  • Renovatie en verbouwingen
  • Restauraties
  • Uitbreidingen en nieuwbouw
  • Buitengevelisolatie
  • Schadeherstelwerk

Ons werk bestaat met name uit onderhouds-, renovatie- en verbouwingswerkzaamheden. Wij werken op locaties in heel Limburg, met de nadruk op Parkstad, en meestal daar waar andere mensen wonen, verzorgd worden, naar school gaan of werkzaam zijn.

Omdat bouwen en renoveren volgens ons duurzaam moet gebeuren en indien mogelijk gepaard moet gaan met energiebesparende maatregelen heeft GRAUSBOUW een aparte discipline die gespecialiseerd is in buitengevelisolatie.