Niet-planmatig onderhoud

Niet-planmatig onderhoud, zoals reparatie- en mutatieopdrachten kunnen we op verschillende manieren met onze opdrachtgevers overeenkomen:

  • Offertebasis: Het werk wordt uitgevoerd na opdrachtverstrekking aan de hand van een door  GRAUSBOUW vooraf afgegeven open begroting.
  • Prijzenboek: Het werk wordt uitgevoerd na opdrachtverstrekking conform aan het begin van het jaar in onderling overleg vastgestelde prijzen voor de bepaalde werkzaamheden.
  • Nacalculatie: Wij factureren op basis van de gemaakte uren en gebruikte materialen na afloop van het werk.
  • Afkoop: Wij voeren onze vooraf omschreven werkzaamheden op afroep uit tegen een afgesproken vast bedrag per order of per maand. 
tablet

24 uur service, 365 dagen per jaar

Dankzij onze optimale bereikbaarheid, onze uitstekende logistieke organisatie en de enthousiaste inzet van onze medewerkers kunnen wij snel en adequaat reageren. Voor al onze vaste klanten zijn wij het hele jaar door 24/7 bereikbaar voor spoedreparaties of calamiteiten.

Stiptheid, snelheid en kwaliteit zijn bij GRAUSBOUW gegarandeerd.

Referenties onderhoud

Renovatie loopbrug politiebureau Heerlen

Onderhouds- en verbouwingswerkzaamheden UWV

Diverse onderhouds- en verbouwingswerkzaamheden

Diverse onderhouds- en verbouwingswerkzaamheden productiehal

Dagelijks onderhoud en verbouwing kinderopvang

Renovatie kopgevel hoogbouwflat

Renovatie verpleeghuis Valkenheim

Renovatie bad en toilet 63 woningen

Ombouw bejaardenhuis tot instelling voor mindervaliden

Legionellapreventie zorginstelling

Renovatie entrees appartementencomplex

Renovatie plafonds parkeergarages van woonflat

Verbouwing en renovatie zorginstelling

Buitengevelisolatie + gevelrenovatie zorginstelling

Verbouwing woonvorm Residence Aambosveld

Onderhouds- en renovatie werkzaamheden GaiaZoo

Gevelrenovatie poppodium Nieuwe Nor

Renovatie en brandwerende voorzieningen Bernardinuscollege

Diverse onderhouds- en verbouwingswerkzaamheden

Renovatie buiten- en binnenschil 92 woningen

Brandwerende voorzieningen schoolgebouw

Verbouwing logistiek centrum