Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen & Milieu

Altijd en overal

Onze kernactiviteit ‘onderhoud en renovatie van gebouwen’ is per definitie minder belastend voor het milieu en de sociale omgeving dan (slopen en) nieuwbouw. Daarnaast gaan wij in elk facet van onze bedrijfsvoering en planning zo duurzaam en verantwoord mogelijk te werk. Zowel binnen ons eigen bedrijf als onderweg naar onze klanten en tijdens het werk op locatie.

Afvalscheiding en recycling


Een nauwe samenwerking met onze afvalverwerker levert het fantastische resultaat op dat we kunnen garanderen dat meer dan 99% van ons afval wordt gescheiden voor hergebruik!

Verklaring afvalscheiding

Afvalprofiel 2019

Groene energie

Met onze energieleverancier zijn we overeengekomen dat we 100% groene energie afnemen, met garantie van oorsprong.

Groencertificaat

Verdeling energieafname

mvo-vierkantPartner MVO Nederland

Als partner van MVO Nederland heeft  GRAUSBOUW het manifest “Be the change” ondertekend. Hiermee verklaren wij dat wij altijd handelen naar de uitgangspunten en normen en waarden zoals die zijn opgesteld door MVO Nederland.

Ons ambitieniveau betreffende MVO heeft geen einddoel

We hebben wel het constante streven om de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens en milieu blijvend te blijven verbeteren en aan te passen aan de omstandigheden.