Referenties overheid

Ombouw hoekhuis tot buurtcentrum

Renovatie en herstellen tegelvloeren winkelcentrum

Interieurwerkzaamheden Dominicanenklooster Sittard

Renovatie toiletgroepen Kasteel Hoensbroek

Renovatie keuken in rijksmonument

Renovatie toiletgroepen harmoniezaal

Verbouwing en uitbreiding school

Verbouwing buurtcentrum Alcander

Verbouwing bezoekerscentrum natuurmonumenten

Onderhouds- en verbouwingswerkzaamheden UWV

Renovatie loopbrug politiebureau Heerlen

Renovatie toiletgroepen kantoorverzamelgebouw

Renovatie SBO basisschool

Restauratie monumentale Pompgebouwen Brunssum

Nieuwbouw leeuwenverblijf GaiaZoo

Verbouwing Eijkhagen College

Nieuwbouw stokstaartjes en bushdogs verblijf GaiaZoo

Nieuwbouw sportaccommodatie SVN

Onderhouds- en renovatie werkzaamheden GaiaZoo

Uitbreiding Basisschool de Cathabel

Gevelrenovatie poppodium Nieuwe Nor

Nieuwbouw kinderdagverblijf en BSO

Uitbreiding Brandenberg College

Renovatie speeltuin de Voort

Nieuwbouw Brandweerkazerne Onderbanken

Verbouwing kantoor Werkplein Parkstad Limburg

Brandwerende voorzieningen schoolgebouw