Referenties uitbreiding & nieuwbouw

Uitbreiding auditorium school

Uitbreiding laboratorium Mondi

Ombouw hoekhuis tot buurtcentrum

Verbouwing en uitbreiding school

Nieuwbouw vuurwerk- & gasopslag

Nieuwbouw leeuwenverblijf GaiaZoo

Uitbreiding vrijstaand woonhuis

Nieuwbouw stokstaartjes en bushdogs verblijf GaiaZoo

Nieuwbouw sportaccommodatie SVN

Uitbreiding en verbouwing villa

Nieuwbouw fietsenbergingen bij woonvorm voor jeugd

Onderhouds- en renovatie werkzaamheden GaiaZoo

Diverse verbouwingswerkzaamheden op productielocatie

Nieuwbouw accountantskantoor

Aanbouw slaap- en badkamer woonhuis

Nieuwbouw 36 koop en huur woningen

Uitbreiding Basisschool de Cathabel

Nieuwbouw 14 appartementen

Nieuwbouw woonvorm voor 8 senioren

Nieuwbouw kinderdagverblijf en BSO

Uitbreiding Brandenberg College

Uitbreiding Verzorgingshuis Appelgaard

Nieuwbouw Beschermd Wonen Dormigveld

Diverse onderhouds- en verbouwingswerkzaamheden

Uitbreiding Activiteitencentrum Ambark

Uitbreiding buitenschoolse opvang De Lieuwegaard

Nieuwbouw Brandweerkazerne Onderbanken

Verbindingsbrug kantoorgebouwen