Referenties zorg

Verbouwing verzorgingstehuis tot kantoorgebouw

Dagelijks onderhoud en verbouwing kinderopvang

Revitalisering zolder monumentaal schoolgebouw tot BSO

Renovatie verpleeghuis Valkenheim

Ombouw bejaardenhuis tot instelling voor mindervaliden

Legionellapreventie zorginstelling

Verbouwing en renovatie zorginstelling

Ombouw kantoorgebouw tot verpleegkliniek

Buitengevelisolatie + gevelrenovatie zorginstelling

Verbouwing woonvorm Residence Aambosveld

Buitengevelisolatie en spouwisolatie op monumentale villa

Buitengevelisolatie dagopvang Mondriaan

Nieuwbouw fietsenbergingen bij woonvorm voor jeugd

Aanbouw slaap- en badkamer woonhuis

Nieuwbouw woonvorm voor 8 senioren

Uitbreiding Verzorgingshuis Appelgaard

Nieuwbouw Beschermd Wonen Dormigveld

Uitbreiding Activiteitencentrum Ambark