Historie

De eerste wortels van  GRAUSBOUW worden rond 1890 aangetroffen in het Limburgse Echt

De heer Hubert Graus verrichtte toen al als eenmansbedrijfje kleine bouwwerkzaamheden. Zijn zoon, ook genaamd Hubert Graus, vergezelde hem al snel. Hij verhuisde het bedrijfje richting de mijnindustrie eerst naar Heerlen en in 1925 naar Brunssum. Ook dan al voert men veelal onderhoudswerkzaamheden uit.

Rond 1946 deed de derde generatie, bestaande uit de drie zonen Wiel, Men en Hein, zijn intrede. In 1959 namen zij gezamenlijk het bedrijf over. In deze periode werd vooral veel werk verricht op het gebied van het herstellen van ‘mijnschade’ en werden ook de eerste grotere nieuwbouwprojecten gerealiseerd.

In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw voegde de vierde generatie Graus zich bij het bedrijf in de persoon van Bert Graus. Onder zijn leiding groeide het bedrijf verder en mocht Aannemersbedrijf Graus zich rekenen tot de toonaangevende bouwbedrijven van Zuid-Limburg.

Omdat er binnen de familie Graus geen opvolger beschikbaar was en om de continuïteit van GRAUSBOUW te waarborgen heeft Bert Graus het bedrijf per 1 juni 2008 overgedragen aan René Vanhommerig. Als nieuwe directeur-eigenaar zet hij het bedrijf op dezelfde kwalitatieve voet voort, met als leidraad het door vier generaties Graus succesvol gevoerde motto ‘Vertrouwen in bouwen’.

Per 21 mei 2013 is een volgende mijlpaal bereikt door na bijna negentig jaar te verhuizen van Brunssum naar een groter, modern bedrijfspand op industrieterrein De Koumen in Hoensbroek, gemeente Heerlen. Het bedrijf veranderde in de afgelopen decennia van een traditioneel bouwbedrijf naar een klantgerichte serviceorganisatie, gespecialiseerd in onderhoud en renovaties.

Verleden & Heden