Ketensamenwerking: Bouwen is teamwork

Bouwen doe je niet alleen, maar gebeurt altijd met veel partijen samen. Juist die projecten waar de samenwerking optimaal en transparant is, verlopen succesvol en zijn voortdurend gericht op het vinden van de beste oplossingen. Uit het oogpunt van transparantie geven wij bij het maken van offertes altijd onze open begroting ter inzage.

Gemeenschappelijke trots bij ketensamenwerking

Volgens ons is ketensamenwerking het samenwerken met alle partners binnen de bouwkolom (opdrachtgever, opdrachtnemer, onderaannemers, leveranciers, adviseurs, etc.) Hierbij gaan we uit van een duurzame relatie waarbinnen op een open en transparante wijze en op basis van wederzijds vertrouwen, gewerkt wordt aan een gemeenschappelijk doel en belang, om een optimale kwaliteit en dienstverlening tegen de gunstigste kosten te verkrijgen.

Het gemeenschappelijk doel moet zeker niet alleen bestaan uit kostenbesparing of geldelijk gewin. Dit is over het algemeen te weinig inspirerend om een duurzame relatie in stand te houden. Juist dit opbouwen van een duurzame relatie, het streven naar een meer gestroomlijnd proces, een hogere klanttevredenheid, het delen van kennis, het van elkaar leren en het ontwikkelen van innovaties, moeten gemeenschappelijke doelen zijn en kunnen een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en trots creëren. Samen is altijd enerverender dan alleen en door de synergie zal het resultaat van het geheel op alle vlakken beter zijn dan het resultaat van de afzonderlijke onderdelen.

Wij vinden het verder een uitdaging om te onderzoeken of de bewoner een rol binnen de keten toebedeeld kan krijgen en of de keten uitgebreid kan worden met een partij zoals een zorginstelling.

GRAUSBOUW is Ketenpartner of Preferred Supplier voor het niet-planmatig onderhoud, voor onder andere de volgende woningcorporaties of -stichtingen in Zuid Limburg: Weller, Wonen Limburg, Wonen Zuid, Vincio Wonen en Woonpunt.