Referenties wonen

Energieproject 128 woningen Stein

Buitengevelisolatie bestaand woonhuis

Ombouw hoekhuis tot buurtcentrum

Herstellen kopgevel woning

Buitengevelisolatie nieuwbouw woonhuis

Nieuwe bovenverdieping woonhuis na brandschade

Buitengevelisolatie nieuwbouw villa

Buitengevelisolatie bestaand woonhuis

Renovatie gemeenschappelijke ruimten senioren flat

Renovatie kopgevel hoogbouwflat

Renovatie bad en toilet 63 woningen

Legionellapreventie zorginstelling

Renovatie entrees appartementencomplex

Renovatie plafonds parkeergarages van woonflat

Verbouwing woonvorm Residence Aambosveld

Buitengevelisolatie en spouwisolatie op monumentale villa

Gevelrestauratie monumentaal schoolgebouw

Uitbreiding vrijstaand woonhuis

Aanbouw slaap- en badkamer woonhuis

Nieuwbouw 36 koop en huur woningen

Herstellen brandschade hoogbouwflat

Nieuwbouw 14 appartementen

Nieuwbouw woonvorm voor 8 senioren

Renovatie buiten- en binnenschil 92 woningen