Certificaten Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen & Milieu

Naast kwaliteit en veiligheid zijn Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, duurzaamheid en het milieu voor GRAUSBOUW heel belangrijke thema’s. Dit dragen we ook graag uit en daarom zijn wij naast de certificaten voor kwaliteit (ISO 9001) en veiligheid (VCA**), ook in het bezit van een tweetal aanvullende certificaten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, duurzaamheid en milieu. Behalve het PSO certificaat dat is afgegeven door DEKRA, zijn al onze certificaten afgegeven door Normec NCK, het Nederlands Certificatie Kantoor.

ISO 14001

ISO 14001 is een milieumanagementsysteem, aansluitend op het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001. ISO 14001 is specifiek gericht op het beheersen en verbeteren van de prestaties ter voorkoming van milieuvervuiling. Zie voor meer informatie ook www.iso14000.nl.

PSO

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

Hoewel PSO een groeikeurmerk is, waarbij het de bedoeling is dat een organisatie groeit op de PSO prestatieladder van aspirant lid naar trede 1, trede 2 en trede 3, zijn de inspanningen van GRAUSBOUW op het gebied van sociaal ondernemen, bij de eerste audit in 2020 direct beloond met de hoogste trede 3. Dit betekent dat we koploper zijn als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie.