Certificaten Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen & Milieu

Naast kwaliteit en veiligheid zijn Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, duurzaamheid en het milieu voor GRAUSBOUW heel belangrijke thema’s. Dit dragen we ook graag uit en daarom zijn wij naast de certificaten voor kwaliteit (ISO 9001) en veiligheid (VCA**), als eerste bouwbedrijf ook in het bezit van een drietal aanvullende certificaten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, duurzaamheid en milieu. Behalve het FSC® keurmerk dat is afgegeven door SGS, zijn al onze certificaten afgegeven door NCK, het Nederlands Certificatie Kantoor.

ISO 14001

ISO 14001 is een milieumanagementsysteem, aansluitend op het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001. ISO 14001 is specifiek gericht op het beheersen en verbeteren van de prestaties ter voorkoming van milieuvervuiling. Zie voor meer informatie ook www.iso14000.nl.

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven (en hun leveranciers en onderaannemers) helpt en stimuleert bij het reduceren van de CO2-uitstoot. Methoden om deze reductie te behalen zijn onder andere energiebesparing, efficiënter gebruik van materialen en het inzetten van duurzame energie. Zie voor meer informatie ook www.skao.nl.

  • Klik hier voor de CO2 voetprint van GRAUSBOUW
  • Klik hier voor het Energiemanagement actieplan CO2-reductie van GRAUSBOUW
  • Klik hier voor de Sector- en keteninitiatieven van GRAUSBOUW

FSC-keurmerk

Het FSC-keurmerk garandeert dat het hout dat ingezet wordt, afkomstig is uit een bos dat goed is beheerd op het gebied van milieu, sociale omstandigheden en economie. Het hout is op een duurzame wijze geoogst zonder schade aan het bos toe te brengen. FSC is vooral bekend van het beschermen van tropische regenwouden en het terugdringen van overmatig kappen van hardhout. FSC-hout is voor de opdrachtgever herkenbaar en traceerbaar. Zie voor meer informatie ook www.fsc.nl