Onze ambitie betreffende sociaal ondernemerschap is hiermee bij onze eerste audit direct erkend met de hoogst te behalen trede op de prestatieladder. We zijn super trots op onze kanjers die dit mogelijk hebben gemaakt!

Sociaal ondernemen zit bij ons al jaren verankerd in het MVO beleid en is voor ons geen verplichting maar een vanzelfsprekendheid. Wij zijn ervan overtuigd dat onze medewerkers het verschil maken, zij zijn onze kracht en zij maken ons bijzonder. Iedereen heeft talenten en iedereen kan succesvol zijn.

PSO

De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door DEKRA Certification BV blijkt dat GRAUSBOUW op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Inclusief werkgeverschap

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Trede 3

GRAUSBOUW is op de PSO-Prestatieladder bij de eerste audit direct gecertificeerd voor Trede 3. Dat betekent dat we koploper zijn als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ons nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij andere organisaties in dezelfde grootteklasse.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl  of bekijk de PSO animatie in twee minuten op YouTube

Datum: 1 oktober 2020