ketenpartnersOp woensdag 4 februari tekende Wonen Limburg een samenwerkingsovereenkomst voor vijf jaar met zeven ketenpartners op het gebied van niet-planmatig onderhoud. Huurders van de woningcorporatie hebben de komende jaren een belangrijke stem in de beoordeling van deze ketenpartners.

Halverwege 2013 besloot Wonen Limburg de uitvoering van het niet planmatig onderhoud (reparatieverzoeken, mutatiewerkzaamheden, vervanging van badkamer, keuken en toilet) anders te organiseren. Waar ze voorheen decentraal met veel verschillende leveranciers en aannemers werkte, koos ze nu voor een centraal aangestuurde intensieve ketensamenwerking met een beperkt aantal partijen. Om zo de kwaliteit van dienstverlening aan huurders te verbeteren en de kosten te verlagen door slimmere samenwerking. Om een voorbeeld te noemen: kwamen er voorheen tienduizenden facturen bij de corporatie binnen, nu is dat teruggebracht tot enkele honderden. Dat scheelt behoorlijk in de administratiekosten.

Vragenlijsten

Na een jaar samenwerken in het principe van ketensamenwerking, tekenden de ketenpartners op 4 februari, voorafgaand aan de startconferentie “Anders denken én doen!” van het Platform Ketensamenwerking Zuid, de overeenkomst voor vijf jaar. Bestuurder van Wonen Limburg Ger Peeters: “Ieder jaar kijken we gezamenlijk naar de pijlers Dienstverlening, Kwaliteit en Prijs en wat we daarin kunnen verbeteren. Daar nemen we de beoordelingen van onze huurders in mee. We vragen huurders na de uitgevoerde werkzaamheden een korte vragenlijst in te vullen waarin de kwaliteit van de werkzaamheden en de dienstverlening aan bod komen. De uitkomsten van deze vragenlijsten vormen een belangrijk onderdeel in de evaluatie.”

De zeven ketenpartners van Wonen Limburg zijn: Jac Ruyters Groep, Bouwbedrijf Jongen, Raedts Bouwbedrijf, Maasveste Berben Bouw, OnderhoudPlus van Janssen de Jong Bouw Zuid BV, GRAUSBOUW en Van Heur Bouw & Onderhoud.

Bron: Wonen Limburg
Datum: 5 februari 2015