GRAUSBOUW BV uit Brunssum gaat al het bouwkundig onderhoud doen op de site van de Headquarters Allied Joint Force Command Brunssum, in de volksmond nog vaak de Afcent genoemd. Na een strenge aanbesteding en selectieprocedure is GRAUSBOUW als uiteindelijke contractant uit de bus gekomen.

 

GRAUSBOUW
“De HQ JFC zijn onze directe buren. We hebben ons er jaren voor ingespannen om voor hen te mogen werken, vervolgens hebben we met een team van collega’s hard aan deze aanbesteding gewerkt. Het geeft daarom uiteindelijk zeer veel voldoening dat we nu deze opdracht hebben gewonnen”, vertelt René Vanhommerig, directeur van GRAUSBOUW . “De werkzaamheden op het JFC terrein variëren van het uitvoeren van bouwkundige onderhoudsklussen tot kleinere verbouwingen. Omdat we deze zelfde werkzaamheden voor veel andere vaste opdrachtgevers in de regio uitvoeren kunnen we dit werk goed en efficiënt doen. Onderhoud en renovatie is een vak apart, het is onze expertise waar we volledig op zijn ingericht.”

 

Onderscheidende kwaliteit

De projectleider van GRAUSBOUW Patrick Bouwens, die deze opdracht gaat coördineren, licht toe dat de HQ JFC zeer hoge eisen stelt aan de kwaliteit van het werk. “Verder lopen veiligheid en integriteit als een rode draad door alle activiteiten. Al onze medewerkers zijn standaard hiervoor opgeleid, de medewerkers die op dit project worden ingezet zijn bovendien allemaal door de overheid gescreend. Deze totale klus is voor ons een mooie en boeiende uitdaging.”

 

HQ JFC
De heer Andries Bosma, Section Head Infra Structure Management Section, vertelt dat het om een opdracht van één jaar gaat die bij goed functioneren nog 4 keer voor een jaar kan worden verlengd. “HQ JFC is verplicht om alle werkzaamheden periodiek en Europees aan te besteden. Ook voor deze aanvraag hebben zich uit meerdere Europese landen partijen ingeschreven. Uiteindelijk is het dan toch prettig dat een lokale partij als beste uit de bus komt. Ook de HQ JFC wil daar waar mogelijk uiteraard de lokale economie en het lokale bedrijfsleven zo veel mogelijk stimuleren.”

Bron: wijlimburg.nl
Datum: 9 april 2013