Huurders beoordelen ketenpartners corporatie

Op woensdag 4 februari tekende Wonen Limburg een samenwerkingsovereenkomst voor vijf jaar met zeven ketenpartners op het gebied van niet-planmatig onderhoud. Huurders van de woningcorporatie hebben de komende jaren een belangrijke stem in de beoordeling van deze ketenpartners.

Halverwege 2013 besloot Wonen Limburg de uitvoering van het niet planmatig onderhoud (reparatieverzoeken, mutatiewerkzaamheden, vervanging van badkamer,…

GRAUSBOUW hoort bij top 3% financieel gezonde bedrijven

Hoensbroek 24 oktober 2014  – Nederlandse bedrijven die aan de strenge criteria voor financiële gezondheid voldoen kunnen dit nu kenbaar maken. Dit kan via een badge op OpenComapnies die is gebaseerd op omzetcijfers, jaarcijfers, kredietwaardigheid, betaalgedrag en de algemene bedrijfssituatie die bekend zijn bij Graydon.

Slechts 3% van alle Nederlandse bedrijven heeft de financiën dusdanig…

Meerjarenopdracht van HQ JFC Brunssum

GRAUSBOUW BV uit Brunssum gaat al het bouwkundig onderhoud doen op de site van de Headquarters Allied Joint Force Command Brunssum, in de volksmond nog vaak de Afcent genoemd. Na een strenge aanbesteding en selectieprocedure is GRAUSBOUW als uiteindelijke contractant uit de bus gekomen.

 

GRAUSBOUW
“De HQ JFC zijn onze directe buren.…